Kako zavarovati patent v tujini?

Si želite zavarovati svoj patent v tujini, pa ne veste kako se tega lotiti? Za začetek si preberite članek o tej tematiki, svetujemo pa Vam tudi, da si poiščete pravnega strokovnjaka, ki vam bo znal ustrezno svetovati in pomagati pri prijavi patenta.

Kaj je patentno varstvo?

Patent Application

Patent je zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja izuma.

Patentno varstvo je ozemeljsko omejeno in velja samo na območju pristojnosti posamezne ustanove za podeljevanje patentov.

S patentom pridobi njegov imetnik za določen čas izključno pravico preprečiti komurkoli, da bi brez soglasja (licenca ali odkup pravic) izkoriščal njegov izum.

Pridobitev patentnega varstva v drugih državah lahko poteka po naslednjih treh poteh:

Nacionalna prijava pri tujih uradih

Nacionalna prijava se vloži pri ustreznem organu države, v kateri želimo varstvo.  Vsak prijavitelj, ki ni državljan te države v kateri zahteva varstvo, mora postopek pridobitve patenta obvezno izvesti prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države.

Kakšen je postopek prijave pri tujih uradih?

V večini držav je postopek zelo podoben postopku prijave v Sloveniji.  Nekateri uradi pred podelitvijo patenta izvedejo celoten postopek popolnega preizkusa ( pri tem preverijo, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

Mednarodna prijava patenta

Možna je vložitev mednarodne prijave v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT)( ima e več kot 150 držav članic podpisnic).

Začetek postopka pri slovenskem uradu in nadaljevanje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino

Slovenski prijavitelji lahko vložijo prijavo pri slovenskem uradu v angleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku. V primeru, da je prijava vložena v slovenščini, je potem  potrebno v roku – enega meseca dostaviti prevod v enem izmed ostalih treh jezikov. Torej postopek se lahko začne pri slovenskem uradu, nadaljuje pa pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Ko je tam končan, mora prijavitelj zahtevati podelitev patenta pri ustreznih organih držav, v katerih želi varstvo. Prijavitelj potrebuje zastopnika samo za postopek pred organi posameznih tujih držav.

Evropska prijava patenta

Tretja možnost kako pridobiti varstvo patenta je evropska prijava patenta. To patentno varstvo  velja v vseh državah članicah Evropske patentne konvencije in v državah, ki imajo z Evropsko patentno organizacijo sklenjene posebne sporazume o razširitvi veljavnosti evropskih patentov na te države. Tudi Slovenija je od 1. decembra 2002 polnopravna članica Evropske patentne organizacije.

Prijavitelj lahko prijavo za evropski patent vloži pri slovenskem uradu, in sicer  v slovenskem jeziku ali kateremkoli drugem jeziku, vendar mora v predpisanem roku njen prevod v enega od treh uradnih jezikov Evropskega patentnega urada vložiti neposredno pri tem uradu, kjer se postopek nadaljuje. Prijavitelj lahko nastopa sam ali prek evropskega patentnega zastopnika. Med evropske patentne zastopnike je vpisanih tudi več slovenskih patentnih zastopnikov.

Po podelitvi evropskega patenta mora njegov imetnik pri uradih držav, kjer želi uveljavljati evropski patent, v predpisanem roku predložiti prevod patentnih zahtevkov oziroma prevod podeljenega patenta v jezik te države ter plačati ustrezne pristojbine. Informacije o tem lahko dobite v EP publikaciji National law relating to the EPC.

Viri:

  • http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/patentno-varstvo-v-tujini/
4.5/5 - (2 votes)
Kako zavarovati patent v tujini?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.