Vse kar potrebujete vedeti o registraciji blagovne znamke v Sloveniji

Kaj je blagovna znamka?Trademark Screen Shot 2019 03 09 At 18.49.28

Blagovna znamka (ang.  trade mark, trademark ali trade-mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršenkoli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja, njen bistven element je prepoznavnost.

 

Kaj lahko sestavlja blagovno znamko?

Grajenje Blagovne Znamke

Blagovno znamko lahko sestavljajo besede (vključno z osebnimi imeni), črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv.

Registracija blagovne znamke

Zakaj registrirati blagovno znamko?

Z registracijo blagovne znamke podjetje pridobi izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih produktov oz. storitev. Pravica preprečuje vsem ostalim, da bi brez soglasja za enak ali podoben produkt oz. storitev uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki.

 

Kje se registrira blagovno znamko?

Postopek registracija blagovne znamke se začne s prijavo pri Uradu za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, (tuji samo prek zastopnika). Če pri odločitvi za registracijo blagovne znamke potrebujete nasvet Vam svetujemo, da se obrnite na pravnega strokovnjaka.

Pred vložitvijo blagovne in (ali) storitvene znamke je treba skrbno določiti samo podobo znamke ter določiti območje zaščite,  z izoblikovanjem seznama blaga in storitev ter določitvijo ozemlja, kjer naj se znamka zaščiti.

Zahtevo za registracijo znamke se poda na predpisanem obrazcu (obrazec SIPO Z-1). Izbrati morate tudi seznam blaga oziroma storitev, ki jih znamka označuje (proizvodi in storitve v tem seznamu morajo biti razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev – Nicejsko klasifikacijo) in prikaz znaka

Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo znamke, ne preverja pa obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk.

Kot znamka se med drugim ne more registrirati znak, ki nima razlikovalnega učinka ali označuje le vrsto, kakovost, namen, geografski izvor ali druge značilnosti blaga ali storitev, kot tudi ne znak, ki zavaja javnost ali nasprotuje javnemu redu ali morali. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, jo urad objavi v svojem uradnem glasilu.

Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper  registracijo. O ugovoru urad obvesti prijavitelja, nato pa na podlagi navedb iz ugovora in mnenja prijavitelja preveri njegovo utemeljenost.

Če ni vložen noben ugovor zoper registracijo znamke, urad po plačilu ustrezne pristojbine izda odločbo o njeni registraciji. Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja. Taka znamka velja samo v Sloveniji.

Kolikšni so stroški registracije blagovne znamke?

Višina pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča zadevno blago oziroma storitev. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 EUR, za vsak nadaljnji razred pa še 20 EUR. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 EUR, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 EUR, torej skupni minimalni stroški znašajo 250 EUR.

VIRI:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Blagovna_znamka

http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pogosta-vprasanja/znamke/

 

5/5 - (3 votes)
Vse kar potrebujete vedeti o registraciji blagovne znamke v Sloveniji

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.