Analizirajte konkurenco s pomočjo Porterjevega modela 5 silnic

Strategy

V večini panog so si podjetja med seboj zelo odvisna, poteza enega konkurenta običajno povzroči reakcijo drugih podjetij, zato je potrebno konkurenco posebej podrobno analizirati.

Pri analizi si lahko pomagamo s Porterjevim modelom 5 silnic. Michael Porter , poznan ekonomist v modelu predstavi pet silnic, ki bistveno vplivajo na strukturo panoge in s tem tudi na privlačnost za vstop:

 1. Konkurenca
 2. Nevarnost vstopa novih podjetij (potencialna konkurenca)
 3. Pogajalska moč kupcev
 4. Pogajalska moč dobaviteljev
 5. Grožnja substitutov

1. KONKURENCA

Intenzivnost konkurence je odvisna od naslednjega:

 • števila konkurentov
 • stopnje rasti panoge
 • značilnosti izdelka/storitve
 • deleža stalnih stroškov
 • omejitev zmogljivosti (kadar podjetja lahko povečajo proizvodnjo le v velikem obsegu in s tem vplivajo na ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem)
 • višine izstopnih ovir iz panoge
 • raznolikosti konkurentov

3. NEVARNOST VSTOPA NOVIH KONKURENTOV

Nevarnost vstopa novih podjetij v panogo je odvisna od vstopnih ovir in odzivov obstoječih konkurentov. Najpogostejše vstopne ovire so

 • ekonomija obsega (kadar podjetje lahko vstopi le z velikim obsegom, ki pomeni tudi velike stroške)
 • raznolikost izdelkov/storitev
 • velike potrebe po kapitalu (gradnja ali nakup proizvodnih prostorov, visoki stroški proizvodnje, zalog, marketinških aktivnosti, itd.)
 •  stroški zamenjave dobavitelja (enkraten strošek kupca ob menjavi dobavitelja, npr. za novo opremo, izobraževanje, itd.),
 • dostopnost prodajnih poti  in zakonodajne ovire (politika, vladni ukrepi).

 

3. POGAJALSKA MOČ KUPCEV

Kupci lahko  izrabljajo svojo potencialno moč za doseganje določenih ciljev, ki so najpogosteje znižanje cen,  povečanje kakovosti in dodatnih storitev.

4. POGAJALSKA MOČ DOBAVITELJEV

Dobavitelji tudi lahko izrabljajo svojo potencialno moč za doseganje ciljev. Dobavitelji so močni, kadar lahko brez večjih posledic spreminjajo cene ali kakovost svojih izdelkov, kar ima velik vpliv na dobičkonosnost podjetij v panogi.

 

5. GROŽNJA SUBSTITUTOV

Konkurenco predstavljajo tudi podjetja, ki nudijo nadomestne proizvode/storitve – t.i. substitute (npr. pravi čaj kot substitut za kavo). Če postanejo substituti privlačnejši glede cene in funkcionalnosti, kupci lahko preusmerijo svoje nakupe na substitute.

 

Kdaj je panoga privlačna?

 1. Ko ni velikega rivalstva med konkurenti.
 2. So vstopne ovire relativno visoke.
 3. Ko ne obstaja nobenih dobrih substitutov.
 4. So dobavitelji v slabi pogajalski poziciji.
 5. So kupci v slabi pogajalski poziciji.

 

Smisel in namen izdelave Porterjeve analize petih silnic v okviru poslovnega načrta je, da podjetje pripravi ustrezno strategijo, s pomočjo katere se lahko obrani konkurentov in si z njo na dolgi rok zagotovit tržni delež.

 

Vir: https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy

 

5/5 - (1 vote)
Analizirajte konkurenco s pomočjo Porterjevega modela 5 silnic

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.