logo Koronarni klub Ljubljana, Ljubljana

KORONARNI KLUB LJUBLJANA

Naslov

KORONARNI KLUB LJUBLJANA
ŠTEPANJSKO NABREŽJE 38
1000 LJUBLJANA

Kontakt

Podatki

 • Davčna številka:
  60555084
 • Zavezanec za DDV:
  ne
 • Matična številka:
  5258740000
 • Šifra dejavnosti:
  88.991
 • Dejavnost:

Podjetje na zemljevidu

Spletna stran

Deli s prijatelji in poslovnimi partnerji


Opis

Letos klub praznuje 40 let delovanja.

Koronarni klub Ljubljana (KKL) je bil ustanovljen leta 1981 kot prva neprofitna prostovoljska humanitarna skupnost koronarnih bolnikov, ki so ob pomoči in sodelovanju zdravnikov zasnovali program vseživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov ter preprečevanja bolezni srca in ožilja.

Klub deluje in se uspešno razvija že več kot 35 let.

Od 1997 je KKL eden od ustanoviteljev in članov Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Ministrstvo za zdravje mu je dodelilo status humanitarne organizacije. Vključen je v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij in vpisan v register prostovoljstva. Od ustanovitve nepretrgoma sodeluje s Centrom za preventivno kardiologijo UKC in od 1992 s Centrom za rehabilitacijo v Šmarjeških Toplicah. Vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih bolnikov izvajamo po priporočilih kardiološke stroke in ob pomoči strokovnega vodstva kluba. Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov obsega:
- gibalne dejavnosti,
- zdravstveno izobraževanje,
- pomoč pri reševanju psihičnih težav,
- sekundarno preventivo,
- preverjanje učinkov programa,
- druženje članstva.

Delovanje kluba omogočamo člani s članarino in prostovoljnim delom. Izvedbo VRKB (kadrovske, prostorske in finančne pogoje) zagotavljajo upravni odbor, njegove komisije in vodje vadbenih skupin.

Video predstavitev


TRR

Letni promet v EUR