Oglaševalski kotiček

Javna objava letnih poročil 2016

AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) je včeraj objavila letna poročila večine podjetij in podjetnikov za poslovno leto 2016. Skupaj so objavili 122.810 letnih poročil gospodarskih družb in podjetnikov:

V aplikaciji JOLP (Javna Objava Letnih Poročil) lahko preko spleta brezplačno vpogledate v finančne podatke omenjenih družb in podjetnikov. Podatki so na voljo za zadnja štiri leta, objavljene pa so bilance stanja, izkazi uspeha in morebitna pojasnila k izkazom. Za dostop do vpogleda v podatke je potrebna brezplačna registracija z uporabo naslova elektronske pošte.

Vir: AJPES

Javna objava letnih poročil je agenciji AJPES naložena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni. Prav tako je družbam in podjetnikom naloženo, da morajo podatke predložiti vsako leto do konca marca, pri čemer morajo plačati AJPESu nadomestilo za javno objavo letnega poročila, ki je najmanj 38,43 EUR za družbe ali najmanj 10,37 EUR za samostojne podjetnike.

Z Zakonom o plačilnem prometu je AJPES pooblaščen za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov. AJPES pridobljene podatke tudi dejansko obdeluje ter jih v predelani obliki ponuja kot plačljivo storitev.

Javna objava letnih poročil 2016
4.7 (93.33%) 3 glas[ov]

Javna objava letnih poročil 2016